Hoe kunnen we helpen?

CPZ Taskforce ondersteunt organisaties op weg naar integrale geboortezorg inclusief bekostiging.

Ondersteuning 

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil graag regio’s ondersteunen om de stap te maken om tot integrale geboortezorg-organisaties met integrale bekostiging te komen. CPZ Taskforce ondersteunt regio’s hierbij om hier vorm aan te geven. Het Ministerie heeft hiervoor een subsidie ter beschikking gesteld.

CPZ Taskforce heeft drie kerntaken:

  1. Het ondersteunen van regio’s die voornemens zijn om over te stappen op integrale bekostiging. Dit doet CPZ Taskforce door:- Het bieden van ondersteuning vanuit eigen expertise (helpdesk/advies/workshops/presentaties/facilitering).
    – De hieronder genoemde producten die ontwikkeld worden met de pioniers.
    – Het maken van overige producten, zoals webinars, video’s, format AOIC (die op de kennisbank gedeeld wordt), etc.
    – Bijeenkomsten voor kennisdeling en uitwisseling.
  2. Het ondersteunen van de pionierende regio’s die in 2017 overgestapt zijn op integrale bekostiging.Een deel van de subsidie wordt ingezet om met de opgebouwde expertise van de regio’s die per 2017 overgestapt zijn op integrale bekostiging vijf producten te ontwikkelen. Deze producten zijn voor iedere regio van belang om te komen tot integrale bekostiging.
  3. Het signaleren en adresseren van knelpunten en het verbindende van verschillende partijen. 

Voor meer informatie over integrale geboortezorg inclusief bekostiging nodigen we u van harte uit om contact op te nemen met CPZ Taskforce. Wij helpen u graag op weg: taskforce@collegepz.nl  of 030-2739783.

Mis nooit meer de laatste updates!
Meld je nu aan voor de nieuwsbrief