Productontwikkeling

Handvatten voor VSV’s/IGO’s

De integrale geboortezorg-organisaties (IGO’s) die in 2017 opgericht zijn, hebben samen met CPZ Taskforce enkele producten ontwikkeld.

Deze producten zijn belangrijke hulpmiddelen bij het vormgeven van integrale geboortezorg. Deze hebben dan ook als doel VSV’s te helpen bij de organisatie van integrale geboortezorg en de invoering van de zorgstandaard.

Je vindt links in het menu uitgebreide informatie over verschillende onderwerpen waar VSV’s mee te maken hebben tijdens het vormgeven van integrale geboortezorg en integrale bekostiging. Ook delen we voorbeelden van regio’s.

De informatie die je hier kunt terugvinden, is ontwikkeld door de pioniers. Zij hebben, met behulp van CPZ Taskforce in 2017 deze vijf “producten” (of handvatten) ontwikkeld. (Niet alle handvatten zijn gereed – datum januari 2018)

1. Implementatie cliëntparticipatie
In een  hoe de participatie van cliënten in de organisatiestructuur vorm kan worden gegeven, met inachtneming van wet en regelgeving. Welke verschillende keuzes kan een IGO hierin maken en welke voor- en nadelen hebben deze keuzes? Kortom, dit product omschrijft welke vormen van cliëntparticipatie er zijn, welke verplicht zijn en hoe je de vormgeving en implementatie van cliëntparticipatie kunt aanpakken.

2. Stappenplan inrichting kwaliteitsmanagementsysteem
Dit stappenplan (aangevuld met algemene informatie over kwaliteitsinstrumenten in de geboortezorg en best-practice voorbeelden) beschrijft de inrichting van een kwaliteitsmanagementsysteem (PDCA-cyclus). Het geeft de ingrediënten van een kwaliteitssysteem weer die ‘Zorgstandaard-proof’ zijn.

3. Doorontwikkelen naar robuuste organisatie (Coöperatie, VOF en BU)
Dit stappenplan om tot een keuze te kunnen komen tot een robuustere juridische organisatievorm waarbij 4 organisatievormen met de voor- en nadelen en risico’s in kaart worden gebracht:

– VOF, geen zorgaanbieder (1x)
– Business Unit van ziekenhuis (1x)
– Coöperatie, geen zorgaanbieder (3x)
– Coöperatie/BV, wel zorgaanbieder (WTZI)

4. (Door)ontwikkelen aansluiting kraamzorg als gelijkwaardige partner
Dit product beschrijft een stappenplan om te komen tot een goede positionering participatie van de kraamzorg in een integrale geboortezorg-organisatie (IGO).

5. Doorontwikkeling naar simulatie/rekenmodel naar kostprijs
Er wordt een kostprijsmodel ontwikkeld dat IGO’s in staat stelt op basis van kostprijs de integrale tarieven te berekenen en te kunnen schuiven met inzet van professionals. Hierdoor wordt de juiste zorg op de juiste plaats voor de juiste cliënt tegen de juiste kosten aangeboden.

Mis nooit meer de laatste updates!
Meld je nu aan voor de nieuwsbrief