EPD

Inzien van het patiëntendossier en uitwisselen van patiëntgegevens

Gezamenlijk elektronisch patiëntendossier (EPD)

Om op een geïntegreerde manier samen te werken is het wezenlijk om het patiëntendossier bij elkaar in te kunnen zien. Want: hoe weten we wat een andere zorgverlener binnen de organisatie heeft afgesproken met de zwangere? En waar noteer ik mijn afspraken? Kortom: hoe kun je ervoor zorgen dat verschillende zorgverleners die met uiteenlopende systemen werken, dezelfde, de juiste, de actuele én de volledige informatie over een zwangere altijd tot hun beschikking hebben? Zodat de informatieoverdracht zo snel en accuraat mogelijk kan plaatsvinden?


Leveranciers EPD

Er zijn verschillende leveranciers op de markt die een EPD oplossing kunnen bieden. Binnenkort verschijnt er een document van CPZ Taskforce met daarin een overzicht van de verschillende aanbieders en de kenmerken van deze producten. Zodra we dit document op de kennisbank plaatsen, maken we hier meteen een melding van op deze website.

Generieke EPD oplossing

De afgelopen periode is er gewerkt aan het ontwikkelen van een generieke EPD oplossing voor alle VSV’s in Nederland. Momenteel staat dit onderzoek stil, maar CPZ Taskforce is op zoek naar mogelijkheden om deze ontwikkeling weer op te pakken.

Met deze generieke EPD-oplossing kunnen verschillende ICT systemen aan elkaar gekoppeld worden via een register. Deze koppeling zorgt ervoor dat de systemen digitaal en interactief gegevens kunnen uitwisselen, ongeacht in welk systeem de zorgverlener werkt. Hierdoor is de informatie voor de zorgverlener altijd beschikbaar, actueel en volledig en wordt de kans op het missen van gegevens geminimaliseerd.

 

Zodra het onderzoek weer hervat wordt, laten wij dat via deze website weten.

Mis nooit meer de laatste updates!
Meld je nu aan voor de nieuwsbrief