Kwaliteit

Samenwerken aan kwaliteitsverbetering in de geboortezorg

Kwaliteit

 

Wanneer u op weg bent naar vormen van integrale geboortezorg-organisatie inclusief bekostiging is het belangrijk om afspraken te maken over de kwaliteit van zorg en gezamenlijk beleid te bepalen hierover. Relevante vragen hierbij zijn bijvoorbeeld: Hoe behoud je de kwaliteit van zorg in de nieuwe structuur, wie is waarvoor verantwoordelijk? Staan onze cliënten centraal? Welke kwaliteitsindicatoren zijn belangrijk in de integrale geboortezorg? En welk kwaliteitssysteem is voor ons geschikt (bv. de PDCA-cyclus).

Kwaliteitsindicatoren Integrale Geboortezorg

Een indicator helpt om inzicht te krijgen in de kwaliteit van zorg. Voor zwangere vrouwen is het belangrijk te weten welke kwaliteit van zorg er geleverd wordt door de integrale geboortezorg-organisatie of door het VSV. Met behulp van deze kwaliteitsinformatie kunnen zij een keuze maken voor die zorg in hun regio die het best bij hen past. Een indicator is een meetbaar onderdeel van de geleverde zorg. De set ketenindicatoren geboortezorg leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van de geboortezorg.

9 Ketenindicatoren

Er zijn door het Zorginsituut Nederland 9 ketenindicatoren integrale geboortezorg vastgesteld. Deze indicatorenset sluit aan bij de integrale en multidisciplinaire aanpak zoals die ook is beschreven in de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg.

 1. Adverse Outcome Index (AOI-5)
  Zwangerschappen en bevallingen verlopen soms helaas minder goed. Dit kan niet altijd voorkomen worden en niet altijd is daar iets aan te doen. De AOI-5 meet vijf situaties waarbij er iets niet goed is gegaan met de zwangere of het kind. De AOI-5 is bedoeld als meetinstrument zodat zorgverleners van elkaar kunnen leren en om te kijken hoe de zorg continu verbeterd kan worden in een integrale geboortezorg-organisatie of VSV.
 2. Aard van de zorg
  – spontane partus in NTSV-groep (Nulliparous Term Singleton Vertex – à terme nulliparae met eenling in hoofdligging)
  – percentage sectio’s (totaal, ongepland/gepland) in NTSV-groep (Nulliparous Term Singleton Vertex – à terme nulliparae met eenling in hoofdligging)
  – vrouwen met epidurale analgesie (totaal, ’s nachts/in het weekend) in NTSV-groep.
 3. Borstvoeding 
 4. Overdracht en plaats zorg
  – start zwangerschapsbegeleiding vóór 10 weken (algemeen, c.q. uit achterstandssituatie)
  – bevallingen: totaal, thuis/poliklinisch/klinisch, type baring bij klinische bevalling (normaal vaginaal/instrumenteel/met sectio)
  – bevallingen durante partu overgedragen (een medische indicatie verkregen): totaal, type baring (normaal vaginaal/instrumenteel/met sectio), reden overdragen (een medische indicatie verkrijgen): wegens niet vorderende ontsluiting, sedatie en/of pijnstilling
  – kinderen direct post partum overgedragen

 5. Klantervaringen
  Klantervaringen zijn een belangrijke bron voor het meten van uw kwaliteit van zorg. Het Zorginstituut Nederland (ZiN) stelt vanaf 2018 de NPS verplicht voor de geboortezorg. De NPS, Net Promotor Score, is een klantervaringsmeetinstrument met één vraag die wereldwijd wordt gebruikt en waarbij cliënten/patiënten op een 11-puntsschaal aangeven in hoeverre zij het VSV/IGO zullen aanbevelen aan bekenden en relaties. Deze uitkomsten dienen ieder jaar vóór 1 mei aangeleverd te worden.Ook stelt ZiN vanaf dan de verplichting dat ieder VSV daarnaast een zelf te kiezen erkend klantervaringsinstrument inzet. Dat kan bijvoorbeeld ReproQ, ReproQ in engere zin, Lady X, ICHOM  Zwangerschap en geboorte, PCQ en Zorgkaart Nederland zijn (deze opsomming is niet uitputtend).
 6. Klantpreferenties Samenwerking en zorgaanbod VSV
  De subgraadmeters hierbij zijn: individueel geboortezorg plan, dossier, informatie aan zwangere over samenwerking, coördinerend zorgverlener, bespreking in MDO, adviesraad van zwangeren (jonge) ouders en Zorgaanbod VSV.
 7. Klantpreferenties Zorgaanbod en bereikbaarheid ziekenhuis
  Bij deze indicator wordt er gekeken naar zaken zoals: tot welke VSV behoort het ziekenhuis, wat zijn de online faciliteiten en voorzieningen, wat is het gehele zorgaanbod, is er een begeleidingsbeleid, hoe worden vragen beantwoord, is er sprake van een spreekuur.
 8. Klantpreferenties Bereikbaarheid, organisatie en zorgaanbod verloskundigenpraktijk
  Deze indicator richt zijn vizier op dezelfde onderdelen als bij indicator 7 (zie hierboven).
 9. Klantpreferenties Zorgaanbod kraamzorgorganisatie
  Deze indicator kijkt naar de volgende zaken: tot welke welke VSV(‘s) behoort de kraamzorgorganisatie, is er een regionaal samenwerkingsverband kraamzorg, wat zijn de voorzieningen en hoe ziet het zorgaanbod eruit en op welke wijze worden vragen beantwoord.

Mis nooit meer de laatste updates!
Meld je nu aan voor de nieuwsbrief