Samenwerken

Goede samenwerking is een voorwaarde om tot een integrale geboortezorg-organisatie met bekostiging te komen.

Samenwerken

Er zijn verschillende manieren om tot goede samenwerking te komen. Het vertrekpunt om goed samen te werken blijft echter hetzelfde voor alle vormen: overeenstemming over de zorginhoud voor de gemeenschappelijke cliënt. De terugkerende tips van VSV’s en integrale geboortezorg-organisaties zijn hierbij: ga en blijf in gesprek met elkaar. Ga om de tafel en bespreek wat u belangrijk vindt aan de zorgverlening en hoe u de cliënt centraal zet. Wat zijn de gemene delers? Wat is de gezamenlijke visie op goede integrale zorgverlening? Wat is de gezamenlijke droom en hoe gaan we dat vormgeven?

Volgende stap

Vervolgens is het van belang dat u uw visie vertaalt naar een plan van aanpak met daarin de gezamenlijke doelen. U kunt hierbij gebruik maken van een externe adviseur, zoals de pioniers hebben gedaan. U kunt echter ook op zoek gaan naar voorbeelden van pioniers in de Kennisbank (zie tip 1 in het kader). Als u nog geen Modulegelden heeft aangevraagd bij de hoofdverzekeraars dan is dit mogelijk het moment om dat te overwegen.

Een volgende stap kan zijn dat u een formele organisatie wilt vormen met uw partners in de keten. U kunt dan kiezen voor het oprichten van een juridische entiteit. Deze is overigens ook nodig wanneer u over wilt stappen op één gezamenlijk tarief dat u wilt declareren bij de zorgverzekeraar. Hierover leest u meer bij kopje organisatiemodellen.

Stand van zaken integrale samenwerking

Om te kijken hoe de samenwerking binnen uw VSV of integrale geboortezorg-organisatie (IGO) in ontwikkeling ervoor staat, kunt u bijvoorbeeld met uw gehele VSV deelnemen aan de VSV-Spiegel. Met deze spiegel krijgt u niet alleen een goed beeld van de integrale samenwerking  binnen uw VSV, maar ziet u ook de stand van zaken binnen uw VSV om tot integrale geboortezorg inclusief bekostiging te komen.

Voorbeeld uit de praktijk

Een beproefde methode van de pioniers is om heidagen te organiseren. Zo raadt Jorieke de Bruin, bestuurslid van Coöperatie Zuid aan Zee, en inmiddels gepokt en gemazeld in de weg naar integrale geboortezorg, heisessies van harte aan. “Er is altijd oud zeer aanwezig. Ga met elkaar om de tafel en bespreek dit. Haal oude koeien uit de sloot en zorg ervoor dat ze eruit blijven,” aldus de verloskundige. Begrip voor elkaars belangen, ambities en identiteit (zie deze presentatie) is essentieel en ontstaat in een open en respectvolle dialoog met elkaar. Een andere tip van Jorieke is om een projectleider aan te stellen om de -soms hobbelige- reis in goede banen te kunnen leiden.

ps. U kunt ook de voorbeelden van bedrijfsplannen en plannen van aanpak van de pioniers bekijken in de Kennisbank (zie tip 1 in het kader).

Bekijk het volledige interview met Jorieke hieronder!

 

Mis nooit meer de laatste updates!
Meld je nu aan voor de nieuwsbrief