Zwangere

Betere organisatie van zorgverlening door inbreng en participatie van de cliënt.

Zwangere centraal

Veel verloskundigen in de eerste- en tweedelijn (ziekenhuis), kraamverzorgenden, en gynaecologen zijn hard bezig om de geboortezorg in Nederland te verbeteren. Zij zijn bezig met het vormgeven van integrale zorgverlening op basis van Zorgstandaard Integrale Geboortezorg. Het uitgangspunt hierbij is dat alle geboortezorgprofessionals de zorg nog meer vanuit de beleving, wensen en optimale gezondheid van de zwangere, haar baby en naasten willen organiseren.

 

De zwangere heeft de regie

Zelfmanagement, keuzevrijheid en gezamenlijke besluitvorming (shared decision making) zijn belangrijke pijlers in de integrale geboortezorg. De toekomstige moeder zal op basis van adequate voorlichting, waarin de eventuele risico’s, opties en gevolgen uitgelegd en begrepen zijn door de zwangere, toestemming verlenen voor haar zorgverlening.

 

Individueel geboorteplan

Om de wensen en behoeften van een zwangere in de praktijk te brengen, stellen zij en de coördinerend zorgverlener samen een geboorteplan op. Alle zaken die voor de zwangere belangrijk zijn, worden hierin vastgelegd. Een voorbeeld hiervan vindt u hier. In een geboorteplan staat onder andere waar de zwangere wilt bevallen, wie erbij mogen zijn, in welke houding zij wil bevallen, of pijnstilling gewenst is, of zij borstvoeding wil geven, of zij de baby zelf wil aanpakken en wie de navelstreng mag doorknippen.

 

Cliëntparticipatie

Om geboortezorg-organisaties te ondersteunen ontwikkelt CPZ Taskforce in 2017 samen met de pioniers het “Implementatieplan Cliëntparticipatie binnen een integrale geboortezorg-organisatie.” Het doel hiervan is om de medezeggenschap en participatie van de toekomstige moeder in de geboortezorg-organisatie structureel te verankeren.

Voor verschillende vormen van participatie van cliënten en de organisatie daarvan zullen (deel)leidraden ter beschikking komen. Hierbij gaat het o.a. om:

 • Cliëntervaringen
  • het organiseren van spiegelgesprekken/focusgroepen
  • Evaluatie patiënt journey’s
  • Kort cyclische cliëntevaluaties (app)
  • Bespreking uitkomsten ReproQ, NPS
  • Ouderinbreng audit
 • Cliëntenraad (in beginsel verplicht, dan wel bij wet; dan wel als eis van zorgverzekeraars). Een voorbeeld van een moederraad vindt u hier.
 • Bestuurlijke inbreng van cliënten

VSV’s kunnen het implementatieplan vanaf 2018 gebruiken om een cliëntenraad/moederraad op te richten.

Mis nooit meer de laatste updates!
Meld je nu aan voor de nieuwsbrief