Bekostiging

Hoe kom je tot integrale bekostiging?

Integrale bekostiging

Van monodisciplinaire naar integrale bekostiging
De bekostiging in de geboortezorg is van oudsher opgebouwd rondom de verschillende typen zorg (eerstelijns verloskunde, tweedelijns verloskunde, kraamzorg: zie “Opbouw monodisciplinaire tarieven”.

Als je samen met je VSV en ketenpartners een integrale geboortezorg-organisatie wilt vormen, dan sluit de monodisciplinaire bekostiging niet goed aan. Daarnaast is het binnen de bestaande systematiek voor de verzekeraar niet eenvoudig om de verschillende onderdelen van de geboortezorgketen in samenhang in te kopen. Dit levert vooral knelpunten op bij de inkoop van zorg die geleverd wordt op het grensvlak van eerste en tweede lijn en bij de overdracht hiertussen.

 

Wat is integrale bekostiging?

Met integrale bekostiging wordt je zorgprogramma of zorgketen betaald. Met een integraal tarief ontvangen alle zorgaanbieders samen voor alle zorgactiviteiten één tarief per zwangere.

 

Waarom integrale bekostiging?

In de afgelopen jaren zijn in veel regio’s de verschillende aanbieders in de geboortezorgketen steeds intensiever gaan samenwerken. Het integraal organiseren van geboortezorg blijkt echter een ingewikkeld proces te zijn en heeft een stapsgewijze benadering nodig. Het integraal bekostigen van geboortezorg geldt daarbij als middel én sluitstuk van dit proces.

De minister van VWS heeft aan de NZa gevraagd om te adviseren over invoering van integrale bekostiging in de geboortezorg. De NZa heeft na overleg met vele partijen geconcludeerd dat het nog te vroeg is om integrale tarieven in te voeren, maar wil wel graag aanbieders de ruimte geven om daarmee te experimenteren. Op basis van de experimenten beoordeelt de NZa over enige jaren opnieuw of integrale bekostiging een goed idee is om in te voeren.

Het integrale tarief bestaat uit zorgkosten en overheadkosten.

 

9 prestaties

Om mogelijk te maken dat VSV’s overgaan naar integrale bekostiging heeft de NZa in de Beleidsregel Integrale Geboortezorg 9 deelprestaties vastgesteld. Deze 9 deelprestaties zijn ingedeeld in de prenatale, natale of postnatale fase.

In de huidige monodisciplinaire bekostigingssystematiek is er sprake van 150 prestaties verdeeld over de verschillende ketenpartners, deze 150 prestaties worden teruggebracht naar 9 prestaties.

De prestatiebeschrijving van deze 9 prestaties vind je op de website van de NZA en op de kennisbank van kennisnetgeboortezorg. Hieronder zie je een overzicht van de prestaties onderverdeeld naar fase.

Een prestatie geeft aan wanneer de prestatie begint en wanneer deze eindigt. Bijvoorbeeld prestatie 4 Geboortezorg nataal: deze start op de datum waarop de actieve fase van de bevalling start. Het is aan de betrokken professional(s) om te beoordelen wat het moment is waarop de actieve fase van de bevalling start. Het einde van deze prestatie is het moment dat de natale fase van de zwangerschap eindigt, 2 uur na de geboorte van de placenta.

Per prestatie moet een kostprijs bepaald worden waarop een tarief voor de verkoop van deze prestatie gebaseerd kan worden. Meer informatie hierover vind je op de pagina Zorgkosten berekenen.

 

Mis nooit meer de laatste updates!
Meld je nu aan voor de nieuwsbrief