Zorgkosten berekenen

Hoe bereken je de zorgkosten in het nieuwe, integrale tarief?

Berekenen zorgkosten in integraal tarief

 

Een integraal tarief bestaat uit zorgkosten en overheadkosten. Hier leggen we je uit hoe je de zorgkosten kunt berekenen en waar deze kosten uit bestaan. Meer informatie over overheadkosten vind je op de pagina Overheadkosten berekenen.

Twee manieren om zorgkosten te berekenen:

Er zijn twee manieren waarop je een integraal tarief kunt berekenen op basis van de monodisciplinaire tarieven :

 1. Je kunt een berekening maken op basis van de monodisciplinaire tarieven uit een afgerond boekjaar en deze vertalen naar één integraal tarief voor de zorg per deelprestatie.
 2. Je kunt aan de hand van de kostprijzen voor de nieuwe integrale zorgpaden komen tot één integraal tarief voor de zorg per deelprestatie.

Berekening o.b.v. monodisciplinaire tarieven 


Als je ervoor kiest om de tarieven te bepalen met behulp van de huidige monodisciplinaire prestaties, doe je dat als volgt:

 • Gebruik de monodisciplinaire tarieven voor alle prestaties van al je ketenpartners van een heel boekjaar. Dit kan het beste het meest recente zijn, maar moet voor alle partners een afgerond boekjaar zijn.
 • Stop de gegevens uit dit boekjaar (aantallen en tarieven) in een simulatiemodel.

Het simulatiemodel

Er zijn momenteel twee simulatiemodellen die gebouwd zijn om de monodisciplinaire tarieven en gegevens kan omzetten naar de gewenste negen deelprestaties.

Door deze berekening krijgt je een integraal tarief voor het gebruikte boekjaar. Dat betekent dat het tarief nog aangepast moet worden aan het tarief voor het nieuwe jaar:

 • De indexering op de monodisciplinaire tarieven in de tussenliggende jaren. De tarieven moeten opgehoogd worden aan de hand van deze indexering.
 • De eventuele significante wijzigingen die er in de tussentijd hebben plaatsgevonden. Deze moeten verrekend worden in de nieuwe tarieven. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de bouw van kraamsuites.
 • Plafondafspraken. De juistheid van de ziekenhuistarieven wordt soms beïnvloed door plafondafspraken. Hierdoor kunnen budgetten verschoven zijn die eigenlijk bij de geboortezorgtarieven horen. Indien dit het geval is, moeten de tarieven gecorrigeerd worden zodat de integrale tarieven reële kostprijzen worden en die uit het ziekenhuisbudget gehaald moeten worden. Dit noemen we ook wel “schonen.”
 • Beschikbaarheidstoeslag voor verloskundigen. Deze toeslagen moeten ook opgeteld worden in de integrale tarieven.

Wanneer je de genoemde wijzigingen hebt verwerkt in je prijzen, heb je voor de 9 deelprestaties de tarieven bepaald. 

 

Berekening o.b.v. integrale zorgpaden

Indien je ervoor kiest om het integrale tarief te bepalen aan de hand van de integrale zorgpaden die je al samen gemaakt hebt gemaakt, doe je dat als volgt:

 • Per zorgpad onderzoek je welke inzet van alle mensen en middelen in je geboortezorg-organisatie wordt gedaan:
  • wie doet welke activiteiten;
  • hoeveel tijd wordt er aan besteed;
  • wat is de gemiddelde uurprijs van de betreffende professional;
  • hoe vaak komt deze handeling voor in een zorgpad.

Uiteraard moet je ook bepalen welk deel van het zorgpad in welke van de negen prestaties valt, om zo de gemiddelde prijs per prestatie te kunnen bepalen.

In de toekomst zullen de tarieven voor de prestaties integrale geboortezorg bepaald worden op basis van de kostprijzen van de zorgpaden. Daarom zal, in samenwerking met de CPZ Taskforce, voor deze berekening een methode ontwikkeld gaan worden.

Om dit voor elkaar te krijgen zal er er gebruik gemaakt worden van de opgedane kennis van de pioniers.

 

Bekijk ook onderstaande video’s over dit onderwerp:

Mis nooit meer de laatste updates!
Meld je nu aan voor de nieuwsbrief