Modulegelden ter ondersteuning

Financiële ondersteuning voor transitiekosten met de modulegelden.

Module integrale geboortezorg

Ter voorbereiding op de integrale geboortezorg en bekostiging kunnen VSV’s gebruik maken van de ‘Module integrale geboortezorg’, die in de beleidsregel Verloskunde opgenomen is.

 

Waarom modulegelden aanvragen?

Van deze modulegelden kunnen de transitiekosten voor het toewerken naar integrale geboortezorg inclusief bekostiging betaald worden. Met dit geld kun je bijvoorbeeld een projectleider inzetten of juridisch advies inwinnen. Door eerst gebruik te maken van de aanwezige kennis en ervaring binnen CPZ Taskforce kun je de transitiekosten beperken en zou een VSV genoeg moeten hebben aan de modulegelden om hun kosten te dekken.

Hoe begin je? 

Je dient een plan van aanpak en een begroting in bij de preferente verzekeraar. Als deze akkoord zijn, vraag je bij de overige zorgverzekeraars ook modulegelden aan met hetzelfde plan en begroting. In principe geldt een volgbeleid maar het plan van aanpak en begroting moeten wel met elke verzekeraar doorgesproken worden en ook expliciet goedgekeurd worden.

Wie dient de aanvraag in?

De verloskundigen dienen de aanvraag in omdat het geld ook via hen binnenkomt ten behoeve van de uitvoering van het gezamenlijke plan. Uiteraard is het bedrag niet alleen bedoeld voor verloskundigen maar voor alle partijen die betrokken zijn bij integrale zorg.

Om de module aan te vragen heb je de handtekeningen van alle partners nodig waar je de integrale geboortezorg mee vorm wilt geven: dus kraamzorg, verloskundigen, ziekenhuis en gynaecologen.

Hoe hoog is de vergoeding?

Het is mogelijk om tot maximaal10% van het volledige tarief te ontvangen, gebaseerd op alle eerstelijns declaraties van voorgaand jaar in de betreffende regio.

Wat is de looptijd van de modulegelden?

De looptijd voor deze modulegelden is 1 à 2 jaar, afhankelijk van wat je met je verzekeraar afspreekt.

Wat zijn de voorwaarden? 

Om voor deze module in aanmerking te komen hanteren de zorgverzekeraars voorwaarden die op hun websites te vinden zijn, zoals:

  • De module wordt aangevraagd vanuit of ondersteund door een VSV.
  • Partijen spreken de intentie uit om binnen één tot twee jaar over te gaan op integrale bekostiging van de geboortezorgketen. Partijen moeten op dat moment een juridische entiteit gevormd hebben.
  • Het VSV zit op een samenwerkingsniveau dat overeenkomt met de omschrijving van niveau 2 of 3 van de CPZ ladder.
  • Plan van Aanpak en een begroting.

Hieronder vind je een format/inkoopbeleid van de verschillende grote verzekeraars:

Video

In onderstaande video vind je uitleg over het aanvragen van de modulegelden.

Mis nooit meer de laatste updates!
Meld je nu aan voor de nieuwsbrief